VDT - WebGis

Vlerësimi i Dëmeve të Tërmetit

INVENT & ING. Agim Seranaj

VDT–WebGis mundëson hedhjen e Raportimeve për dëmet nga tërmeti.
VDT–WebGis mundëson menaxhimin e procesit të vlerësimit të dëmeve nga specialistët konstruktorë.

Si të Raportojmë një objekt të dëmtuar
Inspektim ndërtese